Autá

poistenie vozidiel

PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Každé vozidlo s EČV a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla majú povinnosť PZP uzavrieť.
čítajte viac

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie dojednávané na motorové, alebo prípojné vozidlá sa vzťahuje na škody spôsobené poškodením, krádežou, vandalizmom, alebo živelnou udalosťou. Toto poistenie je často nazývané aj kasko.
čítajte viac