Cestovné poistenie

 • Vypočítajte si poistenie na cesty od viacerých poisťovní
 • Vyberte si najvýhodnejšiu poistku
 • Uzatvorte poistenie online
Allianz - Slovenská poisťovňa AXA Assistance Európska cestovná poisťovňa Union poisťovňa UNIQA poisťovňa Wüstenrot poisťovňa

Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Zdravotná starostlivosť v zahraničí môže byť veľmi nákladná. Na Slovensku Vám pre tieto prípady slúži zdravotný preukaz zo zdravotnej poisťovne. V prípade úrazu alebo choroby však nemáte zo zdravotnej poisťovne preplatené úkony mimo Slovenskú republiku. Poistenie liečebných nákladov je teda dôležitou súčasťou každej cesty.
cestovné poistenie

Krytie cestovného poistenia

Hlavnou zložkou cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov. Škody spojené s nákladmi na lekársku starostlivosť sú preplatené prostredníctvom asistenčnej služby a sú kryté do maximálnej výšky, ktorá je dohodnutá v poistení (poisťovňa Allianz kryje náklady na zdravotnú starostlivosť do neobmedzenej výšky). Poistenie liečebných nákladov sa týka najmä:

 • nákladov na ošetrovanie a doliečovanie
 • nákladov spojených s nákupom liekov a ostatných lekárskych pomôcok
 • diagnostikovania zdravotných problémov
 • nákladov spojených s pobytom v nemocnici (hospitalizácia)
 • prepravy do zdravotníckeho zariadenia (sanitka, vrtuľník,…)
 • akútneho ošetrenia zubov
 • nákladov spojených so zakúpením pomôcok (dioptrických, ortopedických, protetických,…)
 • Repatriáciu, čiže prevoz poistenej osoby do vlasti

Cestovné poistenie je bežne rozširované resp. prikupované aj o pripoistenia. Tieto sa dajú dojednať buď samostatne alebo sú súčasťou balíčkov.

Úrazové poistenie do zahraničia (pripoistenie)

Úrazové poistenie ako súčasť cestovného poistenia platí v zahraničí počas cesty dojednanej v poistnej zmluve. Dohodnuté poistné plnenie je vyplatené v prípade, že dôjde k úrazu, trvalým následkom po úraze alebo smrti poisteného.
Pri profesionálnych alebo výkonnostných športoch je úrazové poistenie dojednávané za prirážku. Niektoré poisťovne dokonca túto možnosť ani neponúkajú. Ide hlavne o takzvané “rizikové športy”.

Poistenie batožiny (pripoistenie)

Všetky osobné veci ako je šatstvo, obuv, cennosti, klenoty, športové náradie a elektronické a optické prístroje sú predmetom pripoistenia batožiny. V prípade straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia vecí, poisťovňa hradí škody vo výške, ktorá bola v poistnej zmluve dojednaná.

Poistenie zodpovednosti za škodu (pripoistenie)

Pripoistenie zodpovednosti za škodu kryje všetky neúmyselné škody, ktoré boli spôsobené na cestách do výšky stanovené poistením. Poistenie kryje tieto škody:

 • škody, ktoré poistený spôsobí na zdraví (zahŕňa aj usmrtenie)
 • škody, ktoré poistený spôsobí na majetku, prípadne, ak dôjde k ušlému zisku
 • náklady potrebné na právne zastúpenie

Poistenie stornopoplatkov

Poistenie stornopoplatkov je kompenzácia nákladov, ktoré vzniknú pri stornovaní cestovného lístka, letenky, prípadne celého zájazdu. Súčasťou býva aj poistenie predčasného návratu, čiže ak nie sú niektoré služby spojené so zájazdom dodané a je potrebný návrat do vlasti (napríklad v prípade zdravotných komplikácií, smrti poisteného,…), tak poisťovňa tento návrat preplatí.

Asistenčné služby

Jednou z najdôležitejších vecí pri cestovnom poistení sú asistenčné služby. Asistenčná služba poskytuje 24 hodinovú poradenskú službu, kde v prípade potreby vybaví lekára, doručí lieky, informuje rodinných príslušníkov, zabezpečí repatriáciu, pomôže pri strate dokladov,…

Zákonnú alebo havarijnú poistku môžete uzavrieť aj cez telefón!

Zavolajte na našu infolinku
0948 117 707

 1. Poviete nám niekoľko základných údajov o vás a vašom aute
 2. My vám pripravíme ponuku na poistenia auta.
 3. Ak budete s ponukou súhlasiť, tak zaplatíte poistné a tým je poistenie uzavreté
 4. Stačí jeden krátky telefonát!

Samozrejme nám neváhajte zavolať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poistenia