Európska cestovná poisťovňa

Europska cestovna poistovna


Produkty Európskej cestovnej poisťovne

 • Cestovné poistenie
  • Poistenia storna Štandard/PLUS
  • Poistenie liečebných nákladov PLUS
  • Cestovné poistenie PLUS
  • Komplexné cestovné poistenie Štandard
 • Ročné cestovné poistenie
  • Poistenie liečebných nákladov – ročné
  • Cestovné poistenie – ročné
  • Komplexné cestovné poistenie – ročné Štandard/PLUS
  • Poistenie Au-Pair
 • Corporate Travel Insurance (CTI): Modulárny poistný balík pre všetky služobné cesty
 • Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti cestovnej kancelárie

* Produkty “PLUS” umožňujú poistenie osoby bez ohľadu na vek, vrátane krytia akútnych stavov alebo chronických ochorení. Je na výber platnosť iba v Európe alebo na celom svete vrátane Kanady a USA.

Kontakty Európska cestovná poisťovňa

Sídlo spoločnosti
Európska cestovná poisťovňa Bratislava
Europäische Reiseversicherung AG
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Infolinka: 02/544 177 04
Núdzová linka (24 hodín denne): +421 2 544 177 11
web: www.europska.sk

O spoločnosti Európska cestovná poisťovňa

Ako napovedá názov, Európska cestovná poisťovňa sa zameriava výlučne na oblasť cestovného poistenia, poskytuje poistné produkty pre súkromné a služobné cesty, jednorazové aj opakovateľné rekreačné a turistické cesty, poistenie pre študentov študujúcich v zahraničí a tiež pre cudzincov prichádzajúcich na Slovensko. Okrem toho poisťuje prípady úpadku cestovných kancelárií a zodpovednosť za škodu spôsobenú organizátorom cesty alebo zájazdu.

Partnerom poisťovne je spoločnosť Europ Assistance, vďaka ktorému lepšie dokáže plniť záväzky pre klientov a jej služby sú dostupné non-stop po celom svete v rôznych jazykoch. V roku 2010 podpísala Európska cestovná poisťovňa dohodu o spolupráci s poisťovňou Generali, ktorá bude ponúkať jej produkty prostredníctvom svojej obchodnej siete.

Filozofia poisťovne  je poskytnúť poistné krytie v čo najväčšej možnej miere, preto poistenie Európskej cestovnej poisťovne štandardne pokrýva  všetky druhy športov, vrátane nebezpečnejších aktivít ako je potápanie a horolezectvo či výlety na vodných skútroch.