Úver

uver

Leasing

Prenájom veci prenajímateľom nájomcovi, pričom je dohodnutý splátkový kalendár. Po splatení celej sumy, je nájomcovi umožnené (má predkúpne právo) odkúpiť predmet leasingu. Finančný leasing sa najčastejšie používa na financovanie vozidiel, strojov a technológií.
čítajte viac

Hypotéka

Hypotekárny úver (hypotéka) je dlhodobý úver, priamo naviazaný na nehnuteľnosť. Znamená to, že v prípade nesplácania úveru, nehnuteľnosť pripadne banke. Uzatvára sa minimálne na štyri roky.
čítajte viac