ČSOB Poisťovňa

ČSOB poisťovňa


Produkty ČSOB poisťovne

Poistenie fyzických osôb:

 • Životné poistenie
  • Kombinované životné poistenie
  • Komplexné poistenie detí a rodičov
  • Špeciálne poistenie pre manažérov
 • Poistenie majetku
  • Dom
  • Byt
  • Domácnosť
  • Rozostavaná stavba
 • Poistenie auta
  • Povinné zmluvné poistenie
  • Havarijné poistenie
 • Poistenie na cesty
  • Cestovné poistenie
  • Cestovné poistenie k platobným kartám

Poistenie právnických osôb

 • Poistenie majetku: Živelné poistenie, Poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu, Poistenie strojov, Poistenie strojov a elektronických zariadení, Poistenie skla, Poistenie vlastných zásob potravín uložených v chladiacich a mraziacich zariadeniach, Poistenie výstavy, Poistenie prerušenia prevádzky (požiarné a strojné), Stavebno – montážne poistenie
 • Poistenie zodpovednosti: Poistenie zodpovednosti za škodu, Poistenie doplnkových zodpovedností, Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, Poistenie za škodu spôsobenú: pri výkone činnosti autorizovaných architektov a stavebných inžinierov, pri výkone činnosti audítorov, daňových poradcov a účtovníkov, pri výkone činnosti geodetov a kartografov, prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia, pri výkone činnosti znaleckých organizácií a znaleckých ústavov, vnútroštátnym a medzinárodným cestným dopravcom, vadným výrobkom, výkone funkcie člena štatutárneho alebo iného orgánu obchodnej spoločnosti a družstva
 • Poistenie auta: Poistenie motorových vozidiel, Povinné zmluvné poistenie, Poistenie batožiny, Úrazové poistenie prepravovaných osôb, Poistenie prepravovaného nákladu
 • Ďalšie poistenie: Komplexné poistenie malých a stredných podnikateľov, Skupinové úrazové poistenie

Poisťovňa ČSOB kontakty

Sídlo spoločnosti

ČSOB Bratislava
ČSOB Poisťovňa a.s.
Vajnorská 100/B
831 04, Bratislava
Infolinka: 0850 111 303
web: www.csobpoistovna.sk

Pobočka

 • ČSOB Bratislava – Drieňová 27, tel.: 02/433 301 48
 • ČSOB Trnava – Štefánikova 25, tel.:            033/534 52 01
 • ČSOB Nitra – Coboriho 7, tel.: 0905 215 488
 • ČSOB Trenčín – Vajanského 3, tel.: 032/746 47 60
 • ČSOB Banská Bystrica – Národná 8, tel.: 048/471 53 11
 • ČSOB Žilina – Revolučná 2, tel.: 041/507 89 10
 • ČSOB Prešov – Konštantínova 17, tel.: 0905 493 501
 • ČSOB Košice – Krivá 18, tel.: 055/678 83 33

O spoločnosti ČSOB

Finančná skupina ČSOB sa na Slovensku aktivizuje vo viacerých oblastiach, hlavne bankovníctva, ponúka však aj niektoré typy poistenia. Súčasťou skupiny sú ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring, ČSOB Leasing, ČSOB Stavebná sporiteľňa a ČSOB Poisťovňa.

ČSOB Poisťovňa, a.s. je univerzálnou poisťovňou, členom skupiny ČSOB, ktorá ponúka poistné produkty v oblasti životného a neživotného poistenia a poistenia majetku. Poistenie poskytuje ako pre fyzické osoby, tak aj podnikateľom.

Poisťovaciu činnosť začala ČSOB Poisťovňa na Slovesnku vykonávať už v roku 1992, vtedy ešte pod obchodným menom ERGO, a.s.. V roku 1995 do poisťovne ERGO vstupuje skupina ČSOB a spoločnosť preto začala používať meno ČSOB Poisťovňa a rozširovať svoje aktivity a ponuku produktov.

Magazín World Finance ocenil ČSOB Poisťovňu titulom Poisťovňa roka 2011 na Slovensku, v roku 2010 v hodnotení týždenníka TREND získala zase tretie miesto v ankete poisťovňa roka 2010.

Aj za ČSOB stojí silný zahraničný partner, belgická spoločnosť KBC. História KCB je pomerne krátka, vznikla len v roku 2005 a zameriava sa na oblasť bankopoisťovníctva hlavne pre sektor malých a stredných podnikateľov, obyvateľstvo a na činnosti súvisiace s privátnym bankovníctvom.