Životné poistenie

  • Hľadáte pre vás najvhodnejšie životné poistenie?
  • Poraďte sa s odborníkmi
  • Kontaktujte našu infolinku
Životné poistenie info

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je poistenie so sporením. Menšia časť peňazí z poistného je prevedená na poplatky a provízie, väčšia časť je vložená do technických rezerv. Tieto rezervy poisťovňa tvorí (sú oddelené od financií samotnej poisťovne) na krytie poistných plnení. V prípade kapitálového životného poistenia je toto plnenie vyplatené v prípade smrti alebo dožitia.
životné poistenie

Investičné životné poistenie

Spojenie životného poistenia s investovaním do podielových fondov. Životné poistenie (riziková zložka) kryje prípadnú smrť alebo úraz, čiže výpadok príjmov z dôvodu úmrtia, úrazu alebo invalidity. Investičná zložka tvorí aktíva, ktoré sú zhodnocované na finančných trhoch. Pri uzatváraní investičného životného poistenie je potrebné určiť si investičnú stratégiu. Postup je podobný ako pri kolektívnom investovaní. Konzervatívne fondy investujú najmä do dlhopisov, ktoré sú menej výnosné, avšak aj menej rizikové. Akciové fondy majú väčšie výnosy s väčšou mierou výkyvov a preto sú vhodné pri investovaní na dlhšie obdobie.

Rizikové životné poistenie

Životné poistenie, kde je celé poistné spotrebované na riziko. Znamená to, že poistník nesporí, je však krytý pre prípad smrti, úrazu alebo invalidity. Poistenie sa uzatvára prevažne kvôli krytiu výpadku príjmov. Je to najlepší nástroj na krytie úveru.

Zákonnú alebo havarijnú poistku môžete uzavrieť aj cez telefón!

Zavolajte na našu infolinku
0948 117 707

  1. Poviete nám niekoľko základných údajov o vás a vašom aute
  2. My vám pripravíme ponuku na poistenia auta.
  3. Ak budete s ponukou súhlasiť, tak zaplatíte poistné a tým je poistenie uzavreté
  4. Stačí jeden krátky telefonát!

Samozrejme nám neváhajte zavolať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poistenia