AXA poisťovňa

axa


Produkty AXA poisťovne Slovensko

 • Životné poistenie
  • Investičné životné poistenie ComfortPlus
  • Detské investičné životné poistenie Lienka
  • Rodinné úrazové poistenie
  • Rodina Balance
  • Tradičné životné poistenie
  • Fondy investičného životného poistenia
 • Poistenie auta
  • Povinné zmluvné poistenie
  • Havarijné poistenie
 • Dôchodkové sporenie
  • Doplnkové dôchodkové sporenie
  • Starobné dôchodkové sporenie
 • Poistenie domova
 • Podielové fondy
 • Cestovné poistenie

Sídlo a pobočky AXA na Slovensku

Sídlo

AXA Bratislava
Sídlo spoločnosti
Kolárska 6
811 06 Bratislava
web: www.axa.sk
Infolinka: 02/2929 29 29

Pobočky

 • AXA Trnava – Halenárska 3, tel.: 033/534 13 51
 • AXA Trenčín – Mierové námestie 14, tel.: 032/744 59 95
 • AXA Nitra – Palárikova 8, tel.: 037/642 53 79
 • AXA Banská Bystrica – Dolná ul. 18, tel.: 048/415 68 08
 • AXA Žilina – Sládkovičova 6, tel.: 041/564 30 73
 • AXA Prešov – Levočská ul. 11, tel.: 051/772 23 88
 • AXA Košice – Pribinova 2, tel.: 055/622 02 60

O spoločnosti

AXA S.A. je francúzska poisťovacia skupina s celosvetovým pôsobením so sídlom v Paríži. Je to konglomerát viacerých nezávislých obchodných spoločností, ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi krajín, v ktorých pôsobia. Do portfólia skupín AXA patrí hlavne životné poistenie či dôchodkové sporenie, poistenie áut, ale aj správa investícii v rôznych investičných fondoch. Hlavnou oblasťou pôsobenia je západná Európa, Severná Amerika, východná resp. juhovýchodná časť Ázie a Oceánia (Čína, India, Japonska, Austrália a ďalšie) a Blízky východ. Zaujímavosťou je história výberu mena AXA. Vedenie spoločnosti si želalo umelo vytvoriť meno, ktoré bude začínať na A, aby sa zobrazovala v zoznamoch na vrchole, aby sa ľahko vyslovovalo vo všetkých jazykoch a bolo krátke a chytľavé resp. ľahko zapamätateľné. Pomocou počítača bolo vybraných niekoľko mien a rozhodnutie padlo nakoniec na meno AXA.

Finančnú skupinu AXA tvorí 5 obchodných segmentov:

 • Život a úspory (Life & Savings)
 • Majetok a Škody (Property & Casualty)
 • Medzinárodné poistenie (International Insurance)
 • Správa aktív a iné finančné služby (Asset Management)
 • Ďalšie finančné služby (Other Financial Services)

Podľa výnosov sa spoločnosť stabilne radí medzi 20 najväčších svetových spoločností. Na Slovensku má finančná skupina AXA okolo 600 000 klientov.

Spoločnosť bola založená už v roku 1816 pod názvom Mutuelle de L’assurance contre L’incendie. Prvou výraznou etapou bolo obdobie priemyselnej revolúcie, keď nastal rozmach automobilového priemyslu a hlavným príjmom sa stalo poistenie áut. Najvačší rozmach zaznamenala spoločnosť po druhej svetovej vojne.
V roku 1978 prevzala kontrolu nad spoločnosťou Compagnie Parisienne de Garantie a názov skupiny sa zmenil na Mutuelles Unies, ktorá V roku 1982 kúpila spoločnosť Drouot Group a v tom istom roku si zmenila spoločnosť meno na AXA. Ďalším míľnikom bolo prevzatie americkej poisťovacej spoločnosti The Equitable v roku 1991. V roku 1996 pribudla do majetku spoločnosti aj Union des Assurances De Paris (UAP) a skupina AXA sa dočasne premenovala na AXA-UAP, definitívne si meno AXA prisvojila až v roku 1999. Spoločnosť pokračovala v expanzií a začiatkom roku 1999 prevzala kontrolu nad Guardian Royal Exchange, v roku 2000 vykúpila všetky podiely vo svojej spoločnosti Sun Life Life & Provincial Holdings. Poslednou veľkou akvizíciou bolo v roku 2006 prevzatie švajčiarskej poisťovacej spoločnosti Winterthur Group od Credit Suisse za 9 miliárd eur.

AXA na Slovensku

AXA na Slovensku je tvorená piatimi segmentmi:

 1. Životnou poisťovňou
 2. Neživotnou poisťovňou
 3. Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
 4. Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
 5. Investičnou spoločnosťou

Na Slovensku AXA zamestnáva približne 1000 zamestnancov a finančných poradcov, stará sa o vyše 600 000 klientov, pre ktorých poskytuje 40 regionálnych a obchodných miest.