UNIQA poisťovňa


Produkty poisťovne UNIQA

 • Životné poistenie
  • Kapitálové životné poistnie
  • Rizikové životné poistenie
  • Investičné životné poistenie
  • Detské poistenie
 • Poistenie zdravia
  • Zdravotné poistenie štandardné
  • Nadštandardné poistenie
  • Zdravotno-úrazové poistenie
 • Poistenie auta
  • Povinné zmluvné poistenie
  • Havarijné poistenie
 • Právna ochrana
  • Právna ochrana súkromnej osoby
  • Právna ochrana podnikateľa
  • Profesná zodpovednosť
 • Poistenie majetku
  • Poistenie nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti
  • Poistenie bytových domov
  • Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov
 • Cestovné poistenie
  • Individuálne cestovné poistenie
  • Ročné cestovné poistenie
  • Viacročné cestovné poistenie
 • Úrazové poistenie

Sídlo a pobočky UNIQA Slovensko

Sídlo spoločnosti

UNIQA Bratislava
UNIQA poisťovňa, a. s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava
Infolinka: 0850 111 400
web: www.uniqua.sk

Pobočky

 • UNIQA Bratislava – Zámocká 4,      tel.: 02 / 59 30 19 11
 • UNIQA Trnava – Radlinského 3,      tel.: 0915/626 335
 • UNIQA Nitra – Levická 82,              tel.: 037/ 733 63 28
 • UNIQA Trenčín – Nám. sv. Anny 21, tel.: 032/ 64 91 331
 • UNIQA Banská Bystrica – Dolná 2,  tel.: 048 / 45 14 071
 • UNIQA Žilina – Kukučínova 1,         tel.: 041/ 564 30 68
 • UNIQA Prešov – Svätoplukova 4,     tel.: 051 / 77 34 527
 • UNIQA Košice – Mäsiarska 12,       tel.: 055 / 67 02 211

O spoločnosti UNIQA

Poisťovňa UNIQA je univerzálna poisťovňa, ktorá poskytuje široké portfólio poistných produktov životného a neživotného poistenia. Na Slovensku sa stará sa o vyše 500 000 poistných zmlúv, zamestnáva 300 zamestnancov a ďalších 500 obchodných zástupcov.

UNIQA je pomerne mladá spoločnosť, jej vznik sa datuje do roku 1990, vtedy však ešte pôsobila pod obchodným menom Poisťovňa OTČINA, ktorá sa stala popri Slovenskej poisťovni len druhou poisťovacou spoločnosťou na Slovensku. Pôvodne boli zakladateľmi Poisťovne Otčina Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Agrobanka Praha a niekoľko menších akcionárov radiacich sa k poľnohospodárskym družstvám. Pôvodným zameraním poisťovne bol poľnohospodársky sektor a sídlo mala v Nitre, rýchlo sa však preorientovala a stala sa univerzálnou poisťovňou. Štyri roky po založení vstupuje na banky nový akcionár – rakúska Bundesländer Versicherung AG, ktorý odkúpila podiely Agrobanky Praha, čím sa stala najväčším akcionárom Poisťovne Otčina. Krátko na to sa v roku 1996 sídlo spoločnosti presunulo do Bratislavy nasledované ďalšou expanziou poisťovne na území SR.

V roku 1998 sa  Bundesländer Versicherung AG stal vlastníkom 99.36% akcií. Rok na to prebieha fúzia poisťovní Bundesländer Versicherung, Austria Collegialität a Raiffeisen Versicherung a vzniká najväčší rakúsky poisťovací koncern UNIQA Group Austria, čím sa Poisťovňa OTČINA stáva súčasťou nového nadnárodného koncertu a  z tohto dôvodu v roku 2001 mení definitívne svoje meno na UNIQA Poisťovňa, a.s.

Poslednou výraznou udalosťou bolo prevzatie zanikajúcej spoločnosti R+V Poisťovňa, a.s. rozrastajúcou sa poisťovňou UNIQA.

Koncern UNIQA Group má zastúpenie v 20 európskych krajinách prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, jednou z nich je aj UNIQA Slovensko. Zamestnáva v nich spolu vyše 19 000 zamestnancov a obchodných partnerov. Koncern má v portfóliu okolo 7 miliónov klientov a 15 miliónov poistných zmlúv. V roku 2010 bolo prijaté poistné vo výške 6 mld. Eur.