Poistenie zodpovednosti zamestnanca

  • Máte zamestnanie, kde pracujete s drahými prístrojmi?
  • Využívate služobné auto?
  • Obávate sa, že môžete zamestnávateľovi spôsobiť škodu?
  • Poraďte sa s nami o možnostiach poistenia zodpovednosti zamestnanca
Poistenie zodpovednosti zamestnanca info

Poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi

Ako zamestnanec máte zodpovednosť za každý predmet, prístroj alebo aj služobné auto, ktoré vám zamestnávateľ zverí pre pracovné účely. Zo zákonníka práce vyplýva, že zamestnanec je povinný nahradiť vzniknuté škody až do výšky štyroch hrubých priemerných platov (výšku určuje komisia). Škoda spôsobená na automobile je prirodzene krytá z havarijného poistenia. Spoluúčasť však môže dať zamestnancovi vlastník k náhrade. Táto čiastka je krytá z poistenia zamestnanca.

Zákonnú alebo havarijnú poistku môžete uzavrieť aj cez telefón!

Zavolajte na našu infolinku
0948 117 707

  1. Poviete nám niekoľko základných údajov o vás a vašom aute
  2. My vám pripravíme ponuku na poistenia auta.
  3. Ak budete s ponukou súhlasiť, tak zaplatíte poistné a tým je poistenie uzavreté
  4. Stačí jeden krátky telefonát!

Samozrejme nám neváhajte zavolať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poistenia