Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz


Produkty poisťovne Allianz

Osoby

 • Kapitálové životné poistenie
 • Investičné životné poistenie
 • Poistenie pre deti
 • Poistenie pre mladých
 • Úrazové poistenie
 • Vkladové poistenie
 • Allianz Index

Majetok

 • Nehnuteľnosti
 • Môj domov
 • Hnuteľný majetok
 • Zodpovednosť

Vozidlá

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie

Cestovanie

 • Cestovné poistenie
 • Pre hráčov golfu
 • Poistenie do hôr
 • Poistenie zimných športov

Online produkty

 • Cestovné poistenie
 • Poistenie domácnosti, bytu, domu
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca
 • Povinné zmluvné poistenie PZP
 • Poistenie do hôr
 • Active – poistenie pre mladých
 • Poistenie malých podnikateľov

Allianz – Slovenská poisťovňa kontakty

Sídlo spoločnosti

Allianz Bratislava
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Infolinka: 0800 122 222
Hlásenie poistnej udalosti: 0850 122 222
web: www.allianzsp.sk

Pobočky

 • Allianz Bratislava – Dostojevského rad 4, tel.: 0800 122 222
 • Allianz Trnava – Paulínska 17, tel.: 033/593 32 03
 • Allianz Trenčín – Legionárska 14, tel.: 032/657 31 12
 • Allianz Prievidza – Záhradnícka 24, tel.: 046/519 21 21
 • Allianz Nitra – Coboriho 9, tel.: 037/775 11 11
 • Allianz Banská Bystrica – Dolná 62, tel.: 048/431 62 01
 • Allianz Zvolen – Námestie SNP 98/2, tel.: 045/520 95 56
 • Allianz Žilina  – Ul. Republiky 1050/14, tel.: 041/507 01 03
 • Allianz Poprad – Partizánska 677/17
 • Allianz Prešov – Slovenská 7116/65, tel.: 051/739 49 98
 • Allianz Košice – Hlavná 4, tel.: 055/682 57 70

O spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa má na slovenskom trhu veľmi dlhú históriu počítajúcu už niekoľko desaťročí a je dlhodobým lídrom v poskytovaní poisťovacích služieb. Je súčasťou nadnárodnej poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorej hlavné pôsobisko je stredná a východná Európa. Prvé zmienky o Allianz – Slovenskej poisťovni sa datujú už do roku 1919, zlomom bolo vojnové obdobia a rok 1945, ktorý znamenal znárodnenie a spoločnosť sa stala súčasťou Československej štátnej poisťovne, čo sa nezmenilo až do roku 1989. Po tomto roku začala opäť fungovať samostatne pod menom Slovenská poisťovňa. V roku 2001 získava zahraničná skupina Allianz AG väčšinový podiel v Slovenskej poisťovni, čím následne 1.1.2003 vzniká Allianz – Slovenská poisťovňa.

Allianz – Slovenská poisťovňa je univerzálna poisťovňa a má prívlastok najväčšia na Slovensku a jej značka patrí medzi najdôveryhodnejšie. Vo svojej ponuke má širokú paletu poistných produktov životného a úrazového poistenia, poistenie privátneho majetku či motorových vozidiel. Okrem toho poisťuje aj právnické osoby a segment priemyslu. Taktiež výrazne zapracovala na internetových aplikáciách online poistenia. Jej trhový podiel v roku 2010 činil 28,94%, pričom konkrétne v sektore životného poistenia dosahuje 21,71% a v neživotnom až 37,60% trhového podielu. V správe Allianz – Slovenská poisťovňa je približne 6,6 miliónov poistných zmlúv, čo ju stavia do pozície jednotky na slovenskom poistnom trhu.

Počas svojho pôsobenia v SR získala Allianz – Slovenská poisťovňa množstvo ocenení v hlasovaní verejnosti aj odborníkov, spomenúť sa dá množstvo prvenstiev v ankete Zlatá minca, dve prvenstvá v prestížnej súťaži Poisťovňa roka udeľované týždenníkom Trend TOP a cena SIBAF Award od renomovaných maklérskych spoločností.

Allianz – Slovenská poisťovňa ďalej rozširovala svoje aktivity, keď v roku 2004 otvorila prvú dôchodkovú správcovskú spoločnosť na Slovensku, ktorá nesie meno Allianz – Slovenskú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a. s., ktorá má 30% podiel na trhu dôchodkových sporení. Rok 2007 dal vzniknúť dcérskej spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., čo znamenalo vstup spoločnosti Allianz aj do oblasti podielových fondov, ktoré spravuje práve cez svoju novo vzniknutú dcérsku spoločnosť.