Doplnkové dôchodkové sporenie

  • Prispieva vám zamestnávateľ na dôchodok?
  • Kontaktujte nás a poraďte sa s nami
  • Zabezpečte sa na dôchodok
info dôchodky

Doplnkové dôchodkové sporenie – 3. pilier

Dobrovoľné sporenie na dôchodok bolo kedysi nazývané aj DDP (doplnkové dôchodkové poistenie). Sporiteľ sa dobrovoľne zaväzuje mesačne sporiť v dôchodkovej sporiteľni. Príspevky môžu byť strhávané priamo zamestnávateľom, ktorému je umožnené prispievať zamestnancovi na dôchodok svojim dielom. Takýto príspevok sa určuje v nominálnej hodnote alebo tiež percentom zo mzdy. Sporiteľňa s dôchodkovým účtom pracuje a zhodnocuje peniaze sporiteľa.
doplnkové dôchodkové sporenie
Sporiteľ môže po splnení podmienok požiadať o vyplatenie dôchodkového fondu. Ide buď o jednorazové vyrovnanie (v prípade požiadania o vyrovnanie, plného invalidného dôchodku,…), doživotný, alebo dočasný starobný dôchodok (po dosiahnutí 55 rokov a 120 mesiacov sporenia) alebo doplnkový výsluhový dôchodok. V prípade zrušenia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení platí sporiteľ zmluvné odstupné 20% z hodnoty fondu.

Zákonnú alebo havarijnú poistku môžete uzavrieť aj cez telefón!

Zavolajte na našu infolinku
0948 117 707

  1. Poviete nám niekoľko základných údajov o vás a vašom aute
  2. My vám pripravíme ponuku na poistenia auta.
  3. Ak budete s ponukou súhlasiť, tak zaplatíte poistné a tým je poistenie uzavreté
  4. Stačí jeden krátky telefonát!

Samozrejme nám neváhajte zavolať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poistenia