Životné poistenie

zivotne poistenie

Úrazové poistenie

Najčastejšie sa úrazové poistenie uzatvára individuálne, čiže pre každú osobu zvlášť. Pri úrazovom poistení hovoríme o týchto typoch krytia:

  • Poistenie pre prípad smrti úrazom
  • Bolestné
  • Trvalé následky úrazu
  • Denné odškodné v nemocnici

čítajte viac

Životné poistenie

  • Kapitálové životné poistenie – kapitálové životné poistenie je poistenie so sporením
  • Investičné životné poistenie – spojenie životného poistenia s investovaním do podielových fondov
  • Rizikové životné poistenie – životné poistenie, kde je celé poistné spotrebované na riziko

čítajte viac