Leasing

  • Potrebujete leasing na auto, stroj, alebo technológiu?
  • Poraďte sa s nami o možnostiach financovania
  • Kontaktujte našu infolinku
informácie o leasingu

Finančný leasing

Prenájom veci prenajímateľom nájomcovi, pričom je dohodnutý splátkový kalendár. Po splatení celej sumy je nájomcovi umožnené (má predkúpne právo) odkúpiť predmet leasingu. Finančný leasing sa najčastejšie používa na financovanie vozidiel, strojov a technológií. Doba splácania leasingu je pri vozidlách a strojoch zväčša 3 až 4 roky, pri nehnuteľnostiach je to bežne aj 12 rokov.
lízing
Štandardne poznáme tieto typy leasingu:

  • Leasing motorových vozidiel a prípojných vozidiel
  • Leasing technológií a strojov
  • Leasing nehnuteľností

Leasingová spoločnosť vyžaduje, aby bola leasovaná vec poistená. Chráni tak svoj majetok pred prípadným zničením, poškodením alebo odcudzením.

Zákonnú alebo havarijnú poistku môžete uzavrieť aj cez telefón!

Zavolajte na našu infolinku
0948 117 707

  1. Poviete nám niekoľko základných údajov o vás a vašom aute
  2. My vám pripravíme ponuku na poistenia auta.
  3. Ak budete s ponukou súhlasiť, tak zaplatíte poistné a tým je poistenie uzavreté
  4. Stačí jeden krátky telefonát!

Samozrejme nám neváhajte zavolať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poistenia