Úrazové poistenie

 • Potrebujete sa finančne zabezpečiť pre prípad úrazu?
 • Máte rizikové povolanie a bojíte sa úrazu?
 • Poraďte sa s odborníkmi a volajte na infolinku
Úrazové poistenie info

Individuálne úrazové poistenie

Najčastejšie sa úrazové poistenie uzatvára individuálne, čiže pre každú osobu zvlášť. Pri úrazovom poistení hovoríme o týchto typoch krytia:
úrazové poistenie

 • Poistenie pre prípad smrti úrazom
  Keď poistený umrie na následky úrazu (nastane poistná udalosť), vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe poistné plnenie (dopredu dohodnutú sumu).
 • Bolestné
  Poisťovne ponúkajú dva druhy bolestného. Buď ho vyplácajú ako denné odškodné, alebo jednorazovo. V prípade poistnej udalosti je poistenému vyplatená suma vychádzajúca z typu úrazu a tabuľkovej hodnoty v percentách. Percento sa vynásobí s výškou poistnej sumy.
 • Trvalé následky úrazu
  Keď dôjde vplyvom úrazu k trvalým následkom, poisťovňa vyplatí buď jednorazové poistné plnenie, alebo vypláca poistenému doživotný dôchodok.
 • Denné odškodné v nemocnici
  Pobyt v nemocnici je finančne náročná záležitosť, keďže dochádza k výpadku príjmov. Poisťovňa preto nahrádza časť týchto príjmov vo forme denného odškodného za pobyt v nemocnici.

Skupinové úrazové poistenie

V prípade, že je potrebné uzatvoriť rovnaké úrazové poistenie väčšiemu množstvu ľudí, využíva sa produkt – skupinové úrazové poistenie. Využíva sa napríklad pri poistení rôznych športových klubov, skautských táborov alebo aj v podnikoch.

Zákonnú alebo havarijnú poistku môžete uzavrieť aj cez telefón!

Zavolajte na našu infolinku
0948 117 707

 1. Poviete nám niekoľko základných údajov o vás a vašom aute
 2. My vám pripravíme ponuku na poistenia auta.
 3. Ak budete s ponukou súhlasiť, tak zaplatíte poistné a tým je poistenie uzavreté
 4. Stačí jeden krátky telefonát!

Samozrejme nám neváhajte zavolať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poistenia