Povinné zmluvné poistenie

 • Vypočítajte si cenu poistenia
 • Vyberte si najlacnejšie poistenie
 • Uzavrite PZP za 5 minút
 • Zaplaťte poistenie kartou
Astra poisťovňa AXA poisťovňa Generali poisťovňa Groupama poisťovňa KOMUNÁLNA poisťovňa KOOPERATIVA poisťovňa Union poisťovňa UNIQA poisťovňa Wüstenrot poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Každé vozidlo s EČV a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla majú povinnosť PZP uzavrieť.

Poistné krytie pri PZP

Z tohoto poistenia sú kryté škody, ktoré spôsobí vodič prevádzkou vozidla. Poistenie kryje nasledovné škody:

povinné zmluvné poistenie auta

 1. škody na zdraví a prípadné náklady spojené s usmrtením (náklady na pohreb)
 2. škody súvisiace so zničením, poškodením, alebo odcudzením vecí
 3. náklady spojené s právnym zastúpením
 4. ušlý zisk

Zákon stanovuje základnú výšku krytia. Tieto sumy sa môžu meniť (záleží od poisťovne), alebo sa dá vyššie krytie aj priplatiť. Minimálne krytie:

 1. 5 000 000 € pri škode na zdraví, prípadnom usmrtení. Suma sa vzťahuje na každú jednu poistnú udalosť, bez ohľadu na počet poškodených osôb.
 2. 1 000 000 € v prípade vecných škôd, nákladov na ušlý zisk a nákladov na právne služby.

Asistenčné služby

Asistenčné služby sú doplnkovou službou niektorých poisťovní. Klientom sú k dispozícií 24 hodín denne.

Doklady k PZP

Pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia obdržíte niekoľko dokumentov. Povinne so sebou v aute musíte nosiť tieto:

 1. Biela karta
  Potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Pri cestnej kontrole ju budú od vás pýtať policajti. Pri uzavretí poistenia obdržíte dočasnú bielu kartu. Originál vám pošle domov poisťovňa do dvoch týždňov.
 2. Zelená karta
  Medzinárodné potvrdenie o PZP. Platí vo všetkých krajinách zelenej karty a preukazujete sa ním v zahraničí. Originál vám rovnako ako pri bielej karte príde domov poštou.
 3. Správa o nehode
  Správa o nehode je dokument, ktorý vypisujete v prípade nehody. Vyplnený dokument potom odovzdáte do poisťovne škodcu.

Povinné zmluvné poistenie online

Poistenie vzniká podľa občianského zákonníka dvomi spôsobmi. Najbežnejší je podpis zmluvy. Pri online poistení sa však preferuje zaplatenie prvého poistného. Vyplýva z toho, že sa poisteným stávate až v okamihu, keď je čiastka poistného pripísaná na účet poistiteľa (poisťovne). Z tohoto dôvodu preferujeme platbu kreditnou alebo debetnou kartou. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy sa v tomto prípade stáva právoplatný okamihom zaplatenia.

Zákonnú alebo havarijnú poistku môžete uzavrieť aj cez telefón!

Zavolajte na našu infolinku
0948 117 707

 1. Poviete nám niekoľko základných údajov o vás a vašom aute
 2. My vám pripravíme ponuku na poistenia auta.
 3. Ak budete s ponukou súhlasiť, tak zaplatíte poistné a tým je poistenie uzavreté
 4. Stačí jeden krátky telefonát!

Samozrejme nám neváhajte zavolať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poistenia