Starobné dôchodkové sporenie

 • Nechcete sa spoliehať na sociálnu poisťovňu?
 • Máte radi svoje peniaze pod kontrolou?
 • Kontaktujte nás a poraďte sa s nami ako časť povinných odvodov odvádzať na svoj účet
info dôchodky

Druhý pilier dôchodkového sporenia

Druhý pilier dôchodkového sporenia – kalkulačka

Vypočítajte si predpokladaný stav na Vašom dôchodkovom účte pri odchode do dôchodku a mesačný doživotný dôchodok

Vek
Odchod do dôchodku
Hrubý mesačný príjem(EUR)
info

S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.Takisto za výpočty neručí ani prevádzkovateľ tejto internetovej stránky. Preto aj vypočítané hodnoty sú len informatívne, za nasledovných predpokladov:
Ak je vek sporiteľa starobného dôchodkového sporenia do 45 rokov, predpokladáme jeho zaradenie do akciového (rastového) dôchodkového fondu s priemerným ročným výnosom 7%, do 55 rokov v zmiešanom (vyváženom) dôchodkovom fonde s priemerným ročným výnosom 5% a v období po 55 rokoch v dlhopisovom (konzervatívnom) dôchodkovom fonde s ročným výnosom 3%. Predpokladaná inflácia 3% ročne. Poplatok za správu fondu 0,025 % z hodnoty účtu mesačne. Poplatok za vedenie účtu 1% ročne.

Druhý (kapitalizačný) pilier dôchodkového zabezpečenia je možnosť sporiť na vlastný účet v rámci povinných odvodov. Je alternatívou k sociálnej poisťovni, pričom vytvára fond, ktorý je vyplácaný sporiteľovi ako starobný dôchodok alebo v prípade úmrtia sporiteľa sa peniaze vyplatia pozostalým.

Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) vyberá peniaze od sporiteľov z povinných dôchodkových odvodov a investuje ich prostredníctvom dôchodkových fondov. Na celú správu fondu a operácie na finančných trhoch dozerá takzvaný depozitár. Je ním banka, ktorá je nezávislá od DSS a kontroluje všetky aktivity fondu.

Vstup do druhého piliera

Do 2. piliera môže od 1.9.2012 do 31.12.2013 vstúpiť každý človek, ktorý je alebo v minulosti bol dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec, SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, prípadne podľa iného predpisu zo zákona o Starobnom dôchodkovom sporení. Naopak do starobného dôchodkového sporenia nesmú vstúpiť:

starobné dôchodkové sporenie

 • Príslušníci policajného, hasičského a záchranného zboru, horskej služby, Slovenskej informačnej služby, národného bezpečnostného úradu, zboru väzenskej a justičnej stráže a železničnej polície.
 • Colníci
 • Príslušníci ozbrojených síl
 • Vojaci vo výcviku alebo štúdiu
 • Poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku, ktorí neboli nikdy účastníkmi druhého piliera.

Príspevky do 2. piliera

Do 31.8.2012 boli príspevky do 2. piliera vo výške 9% z vymeriavacieho základu, od 1.9.2012 je to už len 4% z hrubej mzdy zamestnanca alebo mesačného hrubého zisku živnostníka.

Zákonnú alebo havarijnú poistku môžete uzavrieť aj cez telefón!

Zavolajte na našu infolinku
0948 117 707

 1. Poviete nám niekoľko základných údajov o vás a vašom aute
 2. My vám pripravíme ponuku na poistenia auta.
 3. Ak budete s ponukou súhlasiť, tak zaplatíte poistné a tým je poistenie uzavreté
 4. Stačí jeden krátky telefonát!

Samozrejme nám neváhajte zavolať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poistenia