Groupama poisťovňa

Groupama


Produkty poisťovne GROUPAMA

 • Poistenie motorových vozidiel: Povinné zmluvné poistenie (PZP) a havaríjne poistenie.
 • Poistenie domov a domácností: Poistenie nehnuteľností (domy, budovy, atď.) a domácností.
 • Poistenie podnikateľov: Poistenie strojov, elektroniky, prerušenia prevádzky
 • Poistenie miest a obcí: Poistenie majetku a zodpovednosti miest a obcí.
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca: Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
 • Cestovné poistenie: Individuálne a skupinové cestovné poistenie.
 • Úrazové poistenie: Individuálne a skupinové úrazové poistenie.
 • Kapitálové životné poistenie
 • Kapitálové životné poistenie Štádium plus
 • Kapitálové životné poistenie detí a mládeže
 • Kapitálové životné poistenie Študent
 • Kapitálové životné poistenie Generácia: Kapitálové životné poistenie za bežne platené poistné – vyplatenie poistnej sumy pre prípad dožitia formou dôchodku.
 • Rizikové životné poistenie
 • Voliteľné typy životných pripoistení: Úrazové pripoistenie mládeže, dospelých

Kontakty, sídlo, pobočky poisťovne Groupama

Sídlo poisťovne

Groupama Garancia poisťovňa a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21
821 08 Bratislava
Infolinka: 02/208 54 208
web: www.groupama.sk

Pobočky

 • Groupama Bratislava – Miletičova 21, tel.: 02/208 54 208
 • Groupama Trnava – Hlavná 42, tel.:031/285 05 41
 • Groupama Trenčín – Rozmarínová 6, tel.: 032/285 05 42
 • Groupama Nitra – Štefánikova 5, tel.: 037/285 05 43
 • Groupama Banská Bystrica – Janka Kráľa 4, tel.: 048/285 05 42
 • Groupama Martin – A. Pietra 17, tel.: 043/285 05 42
 • Groupama Prešov – Levočská 1, tel.: 055/285 05 42
 • Groupama Košice – Alžbetina 2, tel.:  055/285 05 42

O spoločnosti Groupama

Vznik spoločnosti Groupama sa viaže na koniec 19. storočia vo Francúzsku, kedy vznikla ako lokálne združenie, ktorého snahou bolo zabezpečiť ochranu pred poľnohospodárskymi škodami, rizikami požiarov a podobnými  nebezpečenstvami, ktoré ohrozovali vtedajších poľnohospodárov a ich podnikanie. Toto združenie, ktoré zabezpečovalo istú formu poistenia pre prípad spomínaných nebezpečenstiev sa rýchlo rozšírilo po celej krajine, vďaka čomu sa Groupama začala rozvíjať, získavať nových zákazníkov a samozrejme začala rozširovať rozsah poskytovaných služieb.

Výraznejší rozmach nastal v druhej polovici 20. storočia, keď skupina Groupama začala poisťovať aj riziká neagrárneho charakteru, získava si priazeň v množstva nových zákazníkov hlavne v radoch francúzskych obcií. Rok 1972 znamenal vstup poisťovne na trh so životným poistením, prostredníctvom novo vzniknutej dcérskej spoločnosti Soravia.

Ďalším míľnikom bola určite privatizácia spoločnosti GAN v roku 1998, čím Groupama získala kontrolu nad 4. najväčšou francúzskou poisťovňou a dostala sa do popredia na poistnom trhu vo Francúzsku. Tri roky na to uzatvárajú Groupama dohodu s bankou Société Générale, čím sa jej portfólio rozrastá o  množstvo finančných služieb.

Prvá dekáda 21. storočia znamenala pre skupinu Grupama niekoľko nových významných udalostí: kúpa španielskej spoločnosti Plus Ultra Generales, otvorenie prvej pobočky v Číne , niekoľko nových akvizícii, napríklad lokálnych poisťovní v Turecku a Grécku, kúpa maďarskej poisťovne OTP Garancia, rumunskej poisťovne Asiban a iné.

Skupina Groupama pôsobí na slovenskom trhu od 1. januára 2012 pod obchodným menom Groupama Garancia poisťovňa, a.s. pobočka zahraničnej poisťovne, keďže je pobočkou maďarskej poisťovne Groupama Garancia Biztosító.