Dôchodok

dôchodok

Starobné dôchodkové sporenie

Druhý (kapitalizačný) pilier dôchodkového zabezpečenia je možnosť sporiť na vlastný účet v rámci povinných odvodov. Je alternatívou k sociálnej poisťovni, pričom vytvára fond, ktorý je vyplácaný sporiteľovi ako starobný dôchodok, alebo v prípade úmrtia sporiteľa pozostalým.

čítajte viac

Doplnkové dôchodkové sporenie

Dobrovoľné sporenie na dôchodok bolo kedysi nazývané aj DDP (doplnkové dôchodkové poistenie). Sporiteľ sa dobrovoľne zaväzuje mesačne sporiť v dôchodkovej sporiteľni.

čítajte viac