Generali Poisťovňa

generali poistovna


Produkty Generali Poisťovňa

Poistenie osôb

 • Životné poistenie
 • Rizikové poistenie
 • Poistenie pre deti
 • Úrazové a nemocenské poistenie
 • Doplnkové poistenia

Poistenie áut

 • Povinné zmluvné poistenie (PZP)
 • Havaríjne poistenie
 • Asistenčné služby

Poistenie majetku a psa

 • Poistenie psa
 • Zodpovednosť za škodu zamestnanca
 • DOMino: komplexné majetkové poistenie

Cestovné poistenie

Pre podnikateľov

 • Skupinové poistenie osôb
 • Flotilové poistenie vozidiel
 • Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
 • CORPORATE TRAVEL INSURANCE
 • Skupinové poistenie zodpovednosti za škodu

Online poistenie

 • Povinné zmluvné poistenie (PZP)
 • Môj DOM
 • Môj BYT
 • Moja DOMÁCNOSŤ
 • Cestovné poistenie

Kontakty Generali Slovensko

Sídlo spoločnosti

Generali Bratislava
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Infolinka: 0850 111 117 – hlásenie škôd
web: www.generali.sk

Pobočky

Generali Bratislava – Lamačská cesta 3/A, tel.: 0850 111 117
Generali Trnava – Starohájska 9/B, tel.: 033/591 34 04
Generali Trenčín – Námestie sv. Anny 3, tel.: 032/741 72 01
Generali Nitra – Farská 9, tel.: 037/692 23 01
Generali Banská Bystrica – Ul. Janka Kráľa 1, tel.: 048/471 86 24
Generali Žilina – Komenského 24, tel.: 041/707 27 01
Generali Prešov – Metodova 12, tel.: 051/771 35 19
Generali Košice – Komenského 3, tel.: 055/720 79 01

O spoločnosti Generali Slovensko

Poisťovacia spoločnosť GENERALI SLOVENSKO pod týmto názvom nemá dlhú históriu, vznikla v roku 2008, keď sa spojili dve poisťovne: Česká poisťovna – Slovensko a poisťovňa Generali, ktoré sa zároveň stali súčasťou skupiny  Generali PPF Holding. Odvtedy sa poisťovňa zaradila do najlepšej trojky medzi slovenskými poisťovňami. Generali PPF Holding  je jedna z najväčších finančných skupín, ktoré pôsobia na trhoch krajín strednej a východnej Európy, celkovo má aktivity v 14 krajinách tohto regiónu s počtom klientov na úrovni 10 000 000, pričom spravuje ich aktíva vo výške približne 14 mld. EUR.

Generali PPF Holding je tvorený podnikmi Assicurazioni Generali a PPF Group. História samotnej skupiny Generali sa viaže ku vzniku spoločnosti Assicurazioni Generali, ktorej základy boli položené v talianskom meste Terste už okolo roku 1831. Globálne skupina Generali pôsobí v 64 krajinách sveta, pričom doma v Taliansku je poisťovacím lídrom. Už v roku 1833 vzniklo šesť zastupiteľstiev Assicurazioni Generali aj na Slovensku, neskôr sa pôsobenia rozšírilo do viacerých ďalších slovenských miest. Rok 1996 dal vzniknúť spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s.. Táto neskôr začala spolupracovať s VÚB, a.s., výsledkom čoho je VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a. s..

Česká poisťovna – Slovensko začala svoju činnosť už v roku 1827, kedy v Prahe vznikla První česká vzájemní pojišťovna.  Od roku 1969 začala pôsobiť prostredníctvom 2 samostatných útvarov na územiach SR a ČR: Česká státní pojišťovna a Slovenská štátna poisťovňa. Posledným míľnikom bolo rozdelenie Československa, keď došlo ku privatizácii a s ním spojené vytvorenie dcérskej spoločnosti  Česká poisťovňa – Slovensko. Do spoločnosti nakoniec v roku 1996 vstupuje skupina PPF a v roku 2008 ako bolo písané vyššie vytvorila spoločne s poisťovňou Generali novú spoločnosť Generali Slovensko.

Generali Slovensko je univerzálna poisťovňa, ktorá poskytuje množstvo produktov životného ako aj neživotného poistenia, prepracované poradenské služby a možnosť individuálnych na mieru šitých poistných riešení. Okrem toho je zámerom poisťovne ponúkať aj produkty z oblasti tvz. banko-poisťovníctva a tiež z oblasti dôchodkových sporení a správy aktív. Dbá aj na inovatívne riešenie a ponúka viacero online poistných produktov.

Generali Slovensko dostalo viacero ocenení, v roku 2008 v súťaži Hermes, ktorú má na starosti Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov bola ocenená ako Firma roka 2008. Každoročne získava spoločnosť viacero ocenení v ankete kvality poistných produktov Zlatá minca.