KOOPERATIVA poisťovňa

Kooperativa


Produkty poisťovne Kooperativa

 • Poistenie osôb
  • Kapitálové životné poistenie
  • Kapitálové poistenie v prospech detí
  • Dôchodkové poistenie
  • Investičné životné poistenie
  • Rizikové životné poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie motorových vozidiel
  • Povinné zmluvné poistenie
  • Havarijné poistenie Eurokasko
 • Poistenie majetku a zodpovednosti
  • Pre občanov:  Bezstarostný domov, Poistenie budov, Poistenie domácnosti
  • Pre podnikateľov: Živelné poistenie, Poistenie pre prípad krádeže, Poistenie skiel, Poistenie strojov, Poistenie prepravy, Stavebno-montážne poistenie, Šomážne poistenie, Poistenie elektroniky, Poistenie výstav, Poistenie profesnej zodpovednosti, Poistenie všeobecnej zodpovednosti, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • Cestovné poistenie

Pobočky a kontakty Kooperativa

Sídlo spoločnosti

Kooperativa Bratislava
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava
Infolinka: 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku: 0850 111 577
Asistenčné služby: 18 118
web: www.koop.sk

Pobočky

 • Kooperativa Bratislava – Štefaničova 4, tel.:  02/572 991 98
 • Kooperativa Trenčín – Piaristická 16, tel.: 032/656 44 11
 • Kooperativa Nitra – Farská 30, tel.: 037/652 10 18
 • Kooperativa Banská Bystrica – nám. Š. Moysesa 9, tel. : 048/412 33 02
 • Kooperativa Žilina – Uhoľná 1, tel. : 041/503 31 01
 • Kooperativa Prešov – Hlavná 138, tel. : 051/758 04 71
 • Kooperativa Košice – Mäsiarska 11, tel. : 055/611 58 76

O spoločnosti Kooperativa

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ako znie jej plný názov, bola jednou z prvých súkromných poisťovní na Slovensku. Vznikla v roku 1990 s filozofiu univerzálnej poisťovne a podarilo sa jej vybudovať stabilné miesto na slovenskom poistnom trhu, pričom pozície si drží dodnes. Široká ponuka poisťovne zahŕňa viac ako 100 poistných produktov životného ako aj neživotného poistenia. Obchodnú sieť poisťovne Kooperativa tvorí 7 konvenčných agentúr, 1 špecializovaná agentúra pre spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami, 48 kancelárii, 68 obchodných miest a viac ako 200 ďalších zastúpení vo väčšine slovenských miest a obcií.

Hlavným akcionárom je rakúsky poisťovací gigant Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, v ktorom Kooperativa získala silného partnera a stala sa členom silnej poisťovacej skupiny s celoeurópskou pôsobnosťou.

Poisťovňa Kooperativa úspešne pokračovala vo svojej expanzií, keď sa jej podarilo získať  Komunálnu poisťovňu, a.s. Vienna Insurance Group a neskôr do portfólia pridala aj Poisťovňu Slovenskej sporiteľne, ktoré sa tak stali novou súčasťou Vienna Insurance Group, čím si táto skupina na Slovensku získala poďla štatistík za rok 2010 32%-ný podiel na poistnom trhu v SR.

 VIENNA INSURANCE GROUP

Poisťovňa Kooperativa je súčasťou rakúskeho poisťovacieho koncernu s medzinárodnou pôsobnosťou – Vienna Insurance Group. Táto skupina má sídlo vo Viedni a je kótovaná na burzách vo Viedni a Prahe, začínala ako poisťovacia spoločnosť na národnej úrovni, dnes celkovo zahŕňa okolo 50 poisťovacích spoločností z 24 krajín. Celkovo sa do jej radov počíta približne 25 000 zamestnancov, spoločnosť pôsobí hlavne na poistných trhoch strednej a východnej Európy, z ktorých jej plynie viac ako polovica všetkých príjmov, pričom celkový objem poistného v jej portfólio sa pohybuje na sume 8.6 mld. EUR. Chváliť sa môže aj vysokým  ratingom „A+“ od ratingovej agentúry Standard & Poor’s.

Do koncernu VIG sa radí aj nová zaisťovacia spoločnosť VIG Re, ktorá má sídlo v Českej republike.

Od roku 2008 Vienna Insurance Group naviazala spoluprácu s bankovou skupinou Erste Group a to hlavne na trhoch strednej a východnej Európy. Spoločnosti ponúkajú navzájom prostredníctvom svojich sietí bankové resp. poistné produkty.

V domácom Rakúsku má Vienna Insurance Group vedúce postavenie a je tvorená tromi spoločnosťami – Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung.