KOMUNÁLNA poisťovňa

Komunálna poisťovňa


Produkty Komunálnej poisťovne

Životné poistenie

 • Klasické životné poistenie
 • Investičné životné poistenie
 • Poistenie detí a mládeže
 • Penzijné poistenie
 • Poistenie úveru
 • Poistenie pohrebných nákladov
 • Pripoistenia
 • Úrazové poistenie
 • Osobný poistný účet MAX: flexibilné kapitálové poistenie

Neživotné poistenie

 • Poistenie motorových vozidiel: Havarijné poistenie, Povinné zmluvné poistenie
 • Poistenie majektu: Majetkové poistenie občanov, Poistenie majetku miest a obcí, právnických a fyzických osôb, Poistenie výstav, Poistenie stavebno – montážnych prác
 • Poistenie zodpovednosti za škodu: spôsobenú mestami a obcami, podnikateľmi, zamestnancom voči zamestnávateľovi, pri výkone štátnej služby, neštátnym zdravotníckym zariadením, primátormi, starostami, príslušníkmi hasičského a záchranného zboru, príslušníkmi policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže, železničnej polície, Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, projektovej organizácie
 • Poistenie strojov na lom stroja
 • Poistenie vnútroštátnej a zahraničnej prepravy
 • Cestovné poistenie: S územnou platnosťou v zahraničí, Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku
 • Banko-poistenie: v spolupráci s Dexia bankou

Komunálna poisťovňa kontakty

Sídlo spoločnosti

Komunálna poisťovňa Bratislava
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
Infolinka: 0800 112 222
Centrálny dispečing škôd: 0850 111 566
Asistenčné služby: 18118
web: www.kpas.sk

Pobočka

 • Komunálna poisťovňa Bratislava – Košická 40, tel.: 02/50 10 09 54
 • Komunálna poisťovňa Trenčín – Palackého 11, tel.: 032/74 42 013
 • Komunálna poisťovňa Nitra – Farská 7, tel.:037/65 15 882
 • Komunálna poisťovňa Banská Bystrica – Horná 25, tel.: 048/41 53 954
 • Komunálna poisťovňa Žilina – J. Milca 6, tel.: 041/56 24 133
 • Komunálna poisťovňa Prešov – Levočská 1, tel.: 051/77 21 620
 • Komunálna poisťovňa Košice – Hlavná 62, tel.: 055/61 17 161

O spoločnosti Komunálna Poisťovňa

Plným názvom KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group odštartovala svoje pôsobenia na slovenskom poistnom trhu 1. januára 1994. Je to univerzálna poisťovňa, ktorej najväčšiu časť činnosti tvorí poistenie občanov v oblasti životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, svoju služby však poskytuje aj pre mestá, obce, právnické osoby a segment priemyslu. Od roku 2001 sa medzi produktmi Komunálnej poisťovne nachádza aj poistenie škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Ďalšie rozšírenie ponuky produktov priniesla spolupráca s Dexia bankou.

Spoločnosť je dostupná po celom Slovensku prostredníctvom svojich 7 regionálnych riaditeľstiev, ďalších 46 obchodných miest na celom území SR a spoluprácou s množstvom externých  obchodných zástupcov.

V roku 2001 prebehla akvizícia Komunálnej poisťovne rakúskym poisťovacím gigantom Vienna Insurance Group,  lídrom v poistení v regióne strednej a východnej Európy, ktorej pôsobenie siaha do ďalších 18 európskych krajín, v ktorých zamestnáva okolo 18 000 ľudí a vo svojom portfóliu má milióny klientov po celej Európe. Začlenenie sa Komunálnej poisťovne do tejto skupiny prinieslo preto viacero pozitív a ďalšie napredovanie spoločnosti. Významnými partnermi Komunálnej poisťovne sa stali aj známe európske zaisťovacie spoločnosti ako SWISS Re, Partner Re, Hannover Re a ďalšie, čo značne prispieva k finančnej stabilite pre spoločnosť a jej klientov.

Kvalita poisťovne bola ocenená v ankete Top Trend Poisťovňa roka, kde sa Komunálna poisťovňa viackrát umiestnila medzi piatimi najlepšími poisťovňami v SR.